Skip to main content
Loading
Loading

Results

Sort By:  1-10 of 45 (5 pages)
Results Per Page:
         
...Raats, Johannes Adrianus Almost nothing is known about Johannes Adrianus Raats except that, in 1743, he published a book attacking some of the most notable doctrines of Spinoza Spinoza, Benedictus de and of the alleged Spinozist Willem...
... Krop and M.R. Wielema (eds), Deventer denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer ( Hilversum , 1993), pp. 112–22. Catalogus librorum … nagelaten door wijlen den Heere L. Chernac ( Deventer , 1819). Jelitai J. , Leben und Werke des ungarischen Mathematikers Ladislaus Chernac (1740–1816) ( Budapest , 1937)....
... Tijdschrift, vol. 38 (1937), pp. 222–41. Wielema Michiel , The March of the Libertines: Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660–1750) ( Hilversum , 2003)....
... Middelburg , 1989). Wielema M.R. , ‘Spinoza in Zeeland: The Growth and Suppression of “Popular Spinozism” (c. 1700–1720)' in W. van Bunge and W. Klever (eds), Disguised and Overt Spinozism around 1700. Papers Presented at the International...
...Engelman, Jan Jan Engelman was born in Haarlem in 1708 and died in Zutphen, probably on 24 February 1782. He studied medicine in Leiden with Boerhaave Boerhaave, Herman and graduated in 1733, after which he settled as a physician in his...
... Spinozists in Germany' , in W. van Bunge and W. Klever (eds), Disguised and Overt Spinozism around 1700 ( Leiden-New York-Cologne , 1996), p. 160 . Wielema M.R. , The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660–1750) ( Hilversum , 2003)....
...Voort, Gerrit van der Leiden, University of Gerrit van der Voort was born in Amsterdam on 23 November 1764 and was educated at the local Latin and Illustrious schools. He studied law at the Groningen, University of University of Leiden...
... ‘Adriaen Paets, een republikein uit de nadagen' Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 50 (1935), pp. 134–66. Wielema Michiel , Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam ( Baarn , 1991), pp. 37–9....
... de andere sijde de billickheyt van de handelingen, die de classis met hem gehouden heeft ( Rotterdam , 1698). Further Reading Wielema Michiel , The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660–1750) ( Hilversum , 2003)....
... en aanverwante Buitendijkers' Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, vol. 19 (1848), pp. 57–169. Wielema Michiel , The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660–1750) ( Hilversum , 2003)....